Sunday, December 30, 2012

Takutilah Api Neraka ALLAH


Takutilah Api Neraka ALLAH


Allah swt telah menciptakan api neraka pada hari Ahad. Neraka itu mempunyai tujuh buah pintu. Allah swt berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 44: Jahannam itu tujuh pintu, tiap-tiap pintu(disediakan) untuk golongan yang tertentu daripada umat manusia. Neraka itu mempunyai tujuh tingkat iaitu:

1. Jahannam.

Allah swt berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 43:Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syaitan) seluruhnya.

2. Sa'ir.

Allah swt berfirman dalam surah Al-Insyiqaq ayat 12:Dan dia akan masuk ke dalam Sa'ir (api yang menyala-nyala).

3. Saqor.

Allah swt berfirman dalam surah Al-Muddath-Thir ayat 420:Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqor?

4. Jahim.

Allah swt berfirman dalam surah Al-Syu`ara' ayat 91:Dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat.

5. Hutomah.

Allah swt berfirman dalam surah Al-Humazah ayat 5:Dan tahukah engkau apakah Hutomah itu?

6. Lazo.

Allah swt berfirman dalam surah Al-Ma'arif ayat 15:Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah bergejolak.

7. Hamiyah.

Allah swt berfirman dalam surah Al-Qari'ah ayat 9:Maka tempat kembalinya adalah Hawiyah.Maka pada tiap-tiap tingkatan dari neraka yang tujuh itu akan diteriakkan:
Pertama:Maka celakalah pada hari itu orang-orang yang suka berbohong.(Surah Al-Tur ayat 11)
Kedua:Maka celakalah orang-orang yang sembahyang yang lalai dari sembahyangnya. (Surah Al-Ma`un ayat 4-5)
Ketiga:Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. (Surah Al-Humazah ayat 1)
Keempat:Maka celakalah mereka, kerana apa yang dibuat oleh tangan mereka sendiri.(Surah Al-Baqarah ayat 79)
Kelima:Dan celakalah orang-orang yang musyrik, yakni orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya hari akhirat.(Surah Fussilat ayat 6-7)
Keenam:Maka celakalah orang-orang yang keras hatinya untuk mengingat Allah. (SurahAl-Zumar ayat 22)
Ketujuh:Celakalah orang-orang yang tidak jujur(dalam hal sukat-timbang).(Surah Al-Mutaffifin ayat 1)
Semua penghuni neraka nanti pada hari kiamat akan mengucapkan kata-kata,iaitu:
Penghuni tingkat ke-7:Wahai Malik (penjaga neraka), biarlahTuhanmu membunuh kami sahaja. (SurahAl-Zukhruf ayat 77)
Penghuni tingkat ke-6:Mintalah kepada Tuhanmu (wahai Muhammad), supaya Dia meringankan azab kami meskipun cuma sehari. (Surah Al-Mukmin ayat 49)
Penghuni tingkat ke-5:Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami (kedunia), kami akan mengerjakan amal soleh. (Surah Al-Sajdah ayat 12)
Penghuni tingkat ke-4:Ya Tuhan kami, beri tangguhlah untuk kami (kembalikanlah kami ke dunia)walaupun dalam waktu yang singkat,nescaya kami akan mematuhi seruanMu,dan akan mengikuti para rasul. (SurahIbrahim ayat 44)
Penghuni tingkat ke-3:Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya (dan kembalikanlah kami kedunia), maka jika kami kembali (juga kepada kekafiran) sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. (SurahAl-Mukminun ayat 107)
Penghuni tingkat ke-2:Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami sendiri. (Surah Al-Mukminun ayat 106)
Penghuni tingkat ke-1:Ya Tuhan Yang Maha Pengasih, wahaiYang Maha Memberi.
Rasulullah saw pernah bertanya kepada malaikat Jibril as tentang penghuni-penghuni neraka, maka Jibril as berkata: "Neraka tingkat ketujuh adalah tempat orang-orang munafik.Tingkat keenam adalah tempat orang-orang yang derhaka dan orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tingkat kelima adalah tempat orang-orang yang sombong dan zalim. Tingkat keempat adalah tempat orang-orang yang membesar diri dan kafir. Tingkat ketiga adalah tempat orang-orang Yahudi. Tingkat kedua adalah tempat orang-orang Nasrani.
"Kemudian Jibril as diam, maka bertanyalah Rasulullah saw kepadaJibril as tentang penghuni tingkat pertama. Lalu Jibril as, setelah merasa terpaksa, menjawab: "Penghuni tingkat pertama adalah tempat umatmu yang melakukan maksiat.
Setelah mendengar penjelasan Jibril as yang semacam itu, maka Rasulullah saw jatuh pengsan tidak sedarkan diri.Kemudian setelah sedar kembali, makaBaginda menangis tersedu, lalu masuk rumah dan mengunci pintunya.
Kemudian Baginda pun munajat kepadaAllah swt, maka turunlah Jibril as seraya memberi khabar gembira kepada Baginda, iaitu: Baginda akan diberi hak untuk memberi syafaat kepada umatnya, kelak pada hari Qiamat.
Wallahualam.
Brought to you by: shattirs

No comments: